Survivalizmus je hnutie jednotlivcov alebo skupín tzv. survivalistov (z angl. survive [səˈvaɪv] – prežiť) alebo prepperov (z angl. prepare [prɪˈpeə] – pripraviť), ktorí sa aktívne a systematicky pripravujú na stav núdze či mimoriadnej udalosti zahŕňajúcej možný rozklad sociálneho a politického poriadku, ale aj živelné pohromy; survivalisti sa teda často zameriavajú na tréning techník prežitia, prvej pomoci a sebaobrany, zásobením sa potravinami a vodou, príprava na to, stať sa sebestačnými a budovaním krytov (napr. podzemných bunkrov), ktoré by im umožnili prežiť katastrofu.

Filter